Üdvözöljük a Pitypang Művészeti Óvoda honlapján!

 

 

Intézményünk négy épületben működő székhelyből (Hunyadi utcai óvoda) és telephelyekből áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten azonos elvek, célok alapján történik.

A Hunyadi utcai, és a Czetz János utcai óvoda Csillaghegy Duna-part felé eső részén, főútvonalaktól távol, családi házakkal, kertekkel övezett környezetben található, mely ideális hely a gyermekek számára.

Az Ürömi úti óvoda Csillaghegy hegyfelőli részén helyezkedik el, forgalmas utak mellett, de ősfás, árnyékos udvara kellemes játszóhelye a gyerekeknek.

A Gyöngyforrás Óvoda a Római parton, kiemelt zöldövezetben található, forgalomtól távol eső helyen, kiemelkedő nagyságú, parkszerű kerttel körülvéve.

A gyermekek nevelése vegyes csoportokban történik. A Hunyadi utcai óvodában 5, a Czetz János utcai és az Ürömi úti óvodákban 3 – 3, a Gyöngyforrás Óvodában 4 csoport működik.

A Hunyadi – Czetz óvodákban 1999-ben adaptáltuk Nagy Jenőné az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” programot, melyhez az Ürömi úti óvoda 2002-ben csatlakozott. A nevelőtestület számára kiemelt nevelési feladattá vált a művészeti nevelés, a néphagyományok ápolása. Helyi nevelési programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Nevelésünk során a gyermekek mindenek felett álló érdekeit kívánjuk érvényesíteni. 2010-től a Gyöngyforrás Óvoda nevelőtestülete is elhatározta, hogy a továbbiakban ők is ezzel a programmal dolgoznak, kiegészítve az alapelveket az óvoda helyi sajátosságaival.

Óvodapedagógusaink folyamatosan képzik magukat, hogy a társadalmi változásokhoz igazodva nevelhessék, fejleszthessék a gyermekeket. Nevelőmunkájukat szakképzett dajkák, logopédus, fejlesztőpedagógus és pszichológus segítik.

Hunyadi utcai és Ürömi úti óvodánk az ELTE-TÓK hallgatóinak gyakorlóhelye.

A COMÉNIUS 2000 Minőségfejlesztési Program keretében kiépítettük a partnerközpontú működés rendszerét, melyet folyamatosan fejlesztünk.

A Pitypang Művészeti Óvoda küldetésnyilatkozata:

 

Mi, a Hunyadi — Czetz — Ürömi — Dósa utcai óvodák dolgozói olyan harmonikus, érzelemben gazdag környezet kialakítására törekszünk, ahol a ránk bízott gyermekek biztonságban érzik magukat. Felfedezik a világ apró csodáit, miközben önfeledten, vidáman, tevékenyen ismerkednek tágabb környezetükkel.

Célunk, hogy életkori és egyéni képességeiket figyelembe véve, minél több élményhez juttatva őket, fejlődjön személyiségük.

A családok nevelési elképzeléseit tiszteletben tartva olyan szülő - nevelő kapcsolatot kívánunk kiépíteni és fenntartani, ami garantálja a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú személyiségfejlesztését.

Gyermekeinkkel sokat tartózkodunk a szabadban, sétákat, kirándulásokat szervezünk, megismerkedünk szűkebb és tágabb környezetünkkel, hagyománnyá váltak a szülőkkel közös kirándulások.

 

 

A Pitypang Művészeti Óvoda dolgozói nevében:

Gombos Albertné, óvodavezető